تماس با ما

آدرس: آذربایجان غربی، شهر تجاری پیرانشهر، خیابان مولوی شرقی،هیما موبایل

شماره های پاسخگویی: 

۰۹۱۴۵۹۳۲۳۲۳ دریافت کد فعالسازی

۰۲۱۲۸۴۲۳۰۹۹